Tags

,

De tekst, die ik gekozen heb, is “The Corporate Governance Model of Japan: Shareholders are not Rulers”, geschreven door Franklin Allen (University of Pennsylvania) en Mengxin Zhao (Bentley College).

In het abstract geven de auteurs het doel van de tekst duidelijk weer: “This article contrasts the Anglo-American system of corporate governance with that in Japan and elsewhere.”

“Much of research in economics in the more than two centuries since the publication of The Wealth of Nations in 1776 has been concerned with understanding when the invisible hand of the market works and when it does not. […] Markets must be perfectly competitive. These are strong requirements and are unlikely to hold in most economies. The key question is whether such deviations are sufficient to invalidate the basic insight of the invisible hand of the market.”

De auteurs gaan hier dieper in op het verband met de economische markt. Ze vertrekken vanuit een economisch methodologisch kader om later in de tekst te kunnen overschakelen naar een meer sociaal-economisch kader:

“One way of articulating this view is that corporate governance is concerned with ensuring that firms are run in such a way that society’s resources are used efficiently by taking into account a range of stakeholders such as employees, suppliers, and customers, in addition to shareholders.”

De auteurs vertrekken voornamelijk vanuit de positie van het bedrijf:

“In this view of the world the role of the firm in society is precisely to create wealth for shareholders.”

Vervolgens maakt de tekst een vergelijking tussen verschillende landen m.b.t. het systeem van ‘corporate governance’. Dit wordt gevolgd door enkele voorbeelden van  ‘Corporate Philosophies in Japan’, die worden uitgewerkt.

Advertisements