Consumentengedrag beschrijft, zoals de term weergeeft, het gedrag van consumenten. Meer precies duidt de term aan welke producten en in welke hoeveelheid de consumenten deze producten kopen, waar en wanneer, maar ook waarom ze deze producten kopen. Er wordt dus gekeken naar de handelingen voor, tijdens en na de aankoop, m.a.w., de beslissing tot aankoop, de aankoop zelf, het gebruik van het goed en de afdanking ervan. Mijn interesse ligt voornamelijk bij dat eerste: de beslissing tot aankoop.

Oorspronkelijk was ik van plan om het Japanse consumentengedrag te vergelijken met dat van de Europese Unie, maar aangezien er binnen Europa al veel verschillen zijn in consumentengedrag, heb ik mijn onderzoek beperkt tot de vergelijking van Japan met België. Ik heb deze beslissing gemaakt ondanks dat ik me ervan bewust ben dat er waarschijnlijk meer bronnen te vinden zijn over het consumentengedrag van de hele EU dan enkel van België.

In dit paper ga ik me niet binden tot een historisch overzicht over het verloop van het consumentengedrag en de wijzigingen in de tijd, maar wil ik de voornaamste verschillen aanduiden tussen Japan en België en proberen te ondervinden waar die verschillen vandaan komen. Daarom heb ik als onderzoeksvraag “wat zijn de oorzaken van het verschil in consumentengedrag van Japan en België?” gekozen.

Om dit op een praktische manier te kunnen onderzoeken, ga ik in het eerste deel een bondig overzicht geven van de veranderingen in de tijd van het consumentengedrag van zowel Japan als België. Vanuit deze overzichten wordt het dan gemakkelijker om, in het tweede deel, de opvallende verschillen te bestuderen en er een mogelijke verklaring voor te vinden. In het derde deel ga ik kijken of de verschillen, die ik besproken heb in het tweede deel, globaal gezien vooral beïnvloed worden door een economisch, sociaal of cultureel aspect, of dat de grootste invloed uit nog een andere hoek komt.

Advertisements