Tags

, , ,

Voorlopige inleiding:

Deze paper tracht vanuit socio-economisch perspectief de positie van ‘shareholders’ en ‘stakeholders’, in het systeem van ‘corporate governance’ in Japan, te vergelijken met die in het Verenigd Koninkrijk.  Deze paper beperkt zich tot deze twee landen om dieper te kunnen ingaan op dit afgebakende onderwerp.

Een ‘shareholder’ is een individu of instituut dat op legale wijze in het bezit is van (een) aande(e)l(en) in een publieke of private onderneming. ‘Stakeholders’ zijn degenen, die invloed hebben op, of kunnen beïnvloed worden door de acties van het bedrijf als een geheel. Hoewel beide concepten zowel in Japan als in het Verenigd Koninkrijk gekend zijn, merken we toch enkele verschillen op, die in deze paper specifiek besproken zullen worden.

Als korte inleiding op dit onderwerp zullen de concepten ‘shareholder’ en ‘stakeholder’ concreter omschreven worden, evenals het verschil tussen deze twee. In hoofdstuk 1 zal ik het share- en stakeholdersysteem bespreken in beide landen om vervolgens in te gaan op de verschillen en de gelijkenissen.

Elke systeem heeft een geschiedenis, waaraan, met oog op de toekomst, belang wordt gehecht. Daarom worden in hoofdstuk 2,  aan de hand van een tijdlijn, de belangrijkste gebeurtenissen met betrekking tot veranderingen in het share –en stakeholdersysteem in Japan en het Verenigd Koninkrijk ter sprake gebracht. Wat waren de ups en downs? Wat was de oorzaak en in wat resulteerden deze?

Niet enkel de geschiedenis doet er toe. Om die reden had ik tot slot graag de recente ontwikkelingen, nieuwsberichten, activiteiten van ‘shareholders associations’ en dergelijke meer onder de schijnwerpers geplaatst. In dit laatste hoofdstuk probeer ik ook enkele potentiële mogelijkheden voor verbetering te bespreken. Met andere woorden: hoe kunnen beide landen tot een optimalisering komen door van elkaar te leren.

Advertisements