Artikel van David H. Slater : The Making of Japan’s New Working Class: “Freeters” and the Progression From Middle School to the Labor Market http://japanfocus.org/-david_h_-slater/3279

De auteur geeft in de volgende paragraaf zijn geplande structuur weer voor de opbouw van de body van het artikel:

“Part I of sketches how class and culture are interrelated within the context of Japanese secondary education. Part II focuses on the ways different class groups navigate the transition from middle to high school. Part III focuses on the sorts of orientations, goals, and strategies that characterize school culture at Musashino High, a place where working-class culture takes institutionalized form through practice. The final part traces these young people’s trajectories into the bottom rungs of the service labor market and into their new status as “freeter.””

m.a.w. legt de auteur eerst de nadruk op de organisatie van educatie en hoe klasse en sociale context in die organisatie worden weerspiegeld. Dan komt de transitie van middle school naar high school aan bod. Verder maakt hij een case study bij Musahino High School. Uiteindelijk behandelt hij dan de volgens hem “laagste rangen van de arbeidsmarkt” ofwel freeter. Volgens mij probeert deze auteur in dit specifiek artikel vooral een verklaring te zoeken voor het onstaan van de arbeidsklasse freeters en hij zoekt deze bij de educatie die Japanse scholen aanbieden. Hij kent blijkbaar een belangrijke rol toe aan het verband tussen sociale klasse, onderwijs en latere jobkansen.

Image

Advertisements