Voor deze opdracht hebben we ons in 2 groepjes verdeeld. Elk groepje heeft een wetenschappelijk artikel met een niet-wetenschappelijk artikel over hetzelfde onderwerp vergeleken. Één groep heeft het artikel “Disarming Atom: Tezuka Osamu’s Manga at War and Peace.” vergeleken met de blog Tetsuwan Atomu. The story of a robot boy”. De andere groep vergeleek A Rational Choice Model of Religious Behavior in Japan” met “Religion in Japan and the Irreligious Japanese”.

Op basis van deze vergelijkingen heeft elke groep een opsomming gemaakt van opmerkelijke verschillen tussen wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke artikels. Van daaruit hebben we geprobeerd kenmerken van een wetenschappelijk artikel op te sommen. Wat we gevonden hebben zijn dus indicatoren van een wetenschappelijk artikel, geen exclusieve kenmerken.
Hieronder het resultaat:

*Voorblad met metadata (auteur, uitgeverij, universiteit, datum,…)
*Citaten en noten
*Voorgeschiedenis van studieonderwerp en proces van het onderzoek
*Kritiek/commentaar op andere publicaties
*Wetenschappelijke motivatie (= doel )
*Methodologisch kader + eigen standpunt
*Buiten feiten ook hypotheses, theorieën die de feiten verwerken
*Verklaring van gebruikte methode, data
*Wetenschappelijk, correct taalgebruik (geen spellingsfouten, vaktaal,…)
*Duidelijke inleiding, conclusie
*Peer review
*Tussentitels geven structuur van het artikel weer, eerder dan inhoud
*Verzorgde layout
*Uitgebreide, correcte bronnenweergave
*Artikel, boek, … vaak geciteerd door andere auteurs
*Opgenomen in wetenschappelijke databank (soort van peer review)
*Abstract die inhoud en kader van het artikel samenvat (hierover bestond enige onenigheid tussen de groepen)
*Originele conclusies uit gefundeerde statistische data

 

Advertisements