Voor de opdracht over methodologisch kader hebben we de inleiding van het boek “A Rational Choice  Model of Religious Behavior in Japan” van Alan S. Miller onder de loep genomen. Uit de titel kunnen we al afleiden dat er waarschijnlijk vanuit een rationeel methodologisch kader wordt gewerkt. In zijn inleiding verdedigt Miller voortdurend zijn invalshoek ten opzichte van die van andere wetenschappers die zich ook al met Japanse religie hebben bezig gehouden. Hij vertelt ook waarom hij dit kader heeft gekozen en waarom het, volgens hem, het beste is. Zo begint hij zijn inleiding al met:

There are, of course, a wide range of hypotheses one can draw based on a rational choice perspective. In this paper, I concentrate on some of the most basic elements of religious behavior by focusing on several propositions derived by Stark and Bainbridge (1985, 1987) concerning the desire for religious rewards.”

Hij introduceert dus overduidelijk zijn methodologisch kader, namelijk het rationele kader, later verduidelijkt hij dit nog door dieper op de theorieën van onder andere Stark en Bainbridge in te gaan.

Bjorn en Cynthia

Advertisements